Copyright 2022 - Gazdász Elasztik Kft.

Jármai Borito1Farkas József életrajza:
Dr. Farkas József 1927-ben született Eperjesen, ami ma Szlovákiához tartozik. Az ottani gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán végzett 1950-ben. Ettől az évtől dolgozott a Nehézipari Műszaki Egyetemen, a Miskolci Egyetem jogelődjén, a Mechanikai Tanszéken. 1959-ben ment át a Szállítóberendezések Tanszékre, majd későbbi nevén Logisztikai Tanszékre/Intézetbe, ahol 1995-ös nyugdíjazásáig, mint egyetemi tanár, majd később, mint emeritusz professzor haláláig dolgozott.
Szakmai területe a fémszerkezetek, hegesztett szerkezetek tervezése, hegesztési maradó feszültségek számítása, szerkezetoptimálás. Ő honosította meg a szerkezetoptimálást, ahol a szerkezet analízis, a szerkezet szintézissel összekapcsolódik. Bemutatta sok szerkezetnél, hogy a tervező matematikai módszerek alkalmazásával meg tudja határozni a legjobb megoldást, tud tömeget és költséget csökkenteni. Nagyszámú tudományos cikke jelent meg, főként angol nyelven. Több magyar és angol nyelvű szakkönyvet írt részben társszerzőkkel, melyek hazai és nemzetközi kiadóknál, a Műszaki, az Akadémiai Kiadónál, a Gazdász Kiadónál és Nyomdánál, az Ellis Horwood, a Balkema, a Millpress, a Horwood és a Springer Kiadóknál (http://www.springer.com/gp/book/9783642368677) jelentek meg.
Mérnökgenerációkat oktatott. Részt vett a nemzetközi hegesztőmérnök, illetve a nemzetközi hegesztett szerkezettervező mérnök képzésekben. A Nemzetközi Hegesztési Intézet munkájában már a 60-as évektől bekapcsolódott és magyar képviselő volt a hegesztett szerkezetek tervezésével és a szerkezetek fáradásával foglalkozó bizottságokban. Számos cikke jelent meg a Welding in the World szakmai tudományos folyóiratban.


Miskolc, 2019