Copyright 2022 - Gazdász Elasztik Kft.

Hajnal Velkey borito keresreA Miskolci Gyermekegészségügyi Központ Múltidéző emlékkönyvéhez

A GYEK 40 éves jubileuma alkalmából úgy éreztük, itt az ideje annak, hogy az 1976-ban átadott, akkor hazánkban egyedülálló, sokprofilú, a gyermekegészségügy fekvő- és járóbeteg-ellátásának csaknem teljes vertikumát átölelő Miskolci Gyermekegészségügyi Központ – ma már Velkey László Gyermekegészségügyi Központ – tervezésének, a szakmai munkára való felkészülésnek, kezdeti lépéseinek, majd egyre eredményesebb, sikeresebb munkájának eredeti dokumentumaival emléket állítsunk a hőskorszaknak és az intézet alapítójának.
A szerkesztők még inkább erkölcsi kötelességnek éreztek egy „Múltidéző Emlékkönyv” kiadását, miután 2016-ban megjelent Jubileumi Évkönyv inkább az intézmény jelenével foglalkozott. Összegyűjtöttük tehát a Velkey-hagyatékból rendelkezésünkre bocsátott értékes, fontos, jellemző dokumentumokat valamint a tanítványok, kortársak, munkatársak szubjektív visszaemlékezéseit.

Ezt a könyvet ajánljuk most szeretettel olvasóink számára. Reméljük, hogy a GYEK tervezési fázisaiból kitűnik az alapító példaértékű szellemi nagysága, széles látóköre, tájékozottsága az ország, a megye és Miskolc város gyermekegészségügyi, szociológiai, gazdasági és kulturális helyzetéről.
Velkey László választ tudott adni a hatvanas évek sürgős megoldást igénylő kérdéseire, ugyanakkor utólag már elmondhatjuk egy 21. századi jövőképpel is bírt a gyermekegészségügyi ellátással kapcsolatban.
A szubjektív visszaemlékezésekből kiderül, hogy munkatársai, tanítványai a nap mint nap szakmai kihívásokat jelentő GYEK-et, „a fehér házat” nemcsak szeretett, inspiráló munkahelyüknek, hanem életük részének, egy kicsit otthonuknak is tekintették, kortársai pedig tisztelettel felnéztek rá és „gyümölcsöző megállapításait” továbbgondolva beépítették saját tevékenységükbe, a betegek javának szolgálatában.

Kívánjuk, hogy a Z generáció, s az utánuk következő nemzedék is érezze át e könyvet olvasva, az orvosi hivatás koroktól/technikáktól független lényegét a beteg jóllétének elsődlegességét. Csak ennek szem előtt tartásával részesülhetnek az eredményes gyógyítás/ápolás semmi máshoz nem mérhető örömében.


Miskolc, 2019. június